CHIẾN THUẬT

Giáo án huấn luyện nền tảng

Mục tiêu của huấn luyện chiến thuật là hướng dẫn để các cầu thủ biết cách ra quyết định trong từng thời điểm của trận đấu thông qua việc lĩnh hội những quy tắc cơ bản của các chiến thuật cá nhân.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn