Christopher J. Cook

HLV Khoa học thể thao

 

 Trình độ huấn luyện.

  • Huấn luyện viên Thể dục Thể hình/ Huấn luyện viên riêng (4/2013 – nay)
  • Quân đội Anh (9/2007 – nay)
  • Blessington Carriage (9/2013 – 1/2015)

Kinh nghiệm huấn luyện.

  • Trình độ 2 và 3 về Người huấn luyên riêng/Huấn luyện viên Thể dục Thể hình, Đạp xe và Các vòng đua, Quyền Anh dựa trên Thể dục Thể hình, Dinh dưỡng Thể thao- 2013.
  • BAFCA cấp 1, Giấy chứng nhận huấn luyện bóng đá của Mỹ- 2014.
  • Dẫn đầu huấn luyện sức bền & Huấn luyện viên thể chất (Quân đội)- 2015.
  • Bằng cử nhân môn Khoa học Thể dục và Thể Thao loại 2:1- 2017.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
tuyensinh@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn