Charvot Bérenger

Chuyên gia thể lực

Chuyên môn:
Cử nhân Huấn luyện thể thao
Chứng chỉ nghề Huấn luyện thể chất
Thạc sĩ Huấn luyện thể thao và Phát triển hiệu suất
Học vấn:
- Ngành Khoa học và Kỹ thuật thể thao - Đại học Dijon (Pháp)
Kinh nghiệm:
Năm 2017 - 2019: HLV thể lực đội Bóng ném tại Trung tâm Chuyên môn và Hiệu suất Dijon (Pháp)
Năm 2016 - 2018: HLV tennis tại CLB tennis Đại học Dijon (Pháp)

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn