Andy Preece

Trưởng ban huấn luyện

Trình độ chuyên môn.

 • Chứng nhận về quản lý ứng dụng- PFA & LMA (2006 – 2007).
 • Bằng huấn luyện viên – FA (2003)
 • Tiêu chuẩn thanh niên 1 & 2 – FA (2011 – 2012)
 • Tiêu chuẩn thanh niên 3 – FA (2017)
 • Chứng chỉ loại A – Hội Đồng Quản Trị UEFA (2009)
 • Chứng chỉ chuyên nghiệp – Hội Đồng Quản Trị UEFA (2014)
 • Chứng chỉ quản trị - Hội Đồng Quản Trị UEFA (2017)

Kinh nghiệm Huấn luyện và Quản lý.

 • Người chỉ đạo/ cầu thủ đội hình 1 - Bury FC (1999 – 2003)
 • Người chỉ đạo đội hình 1 - Worcester City FC (2005 – 2007)
 • Người chỉ đạo đội hình 1 –Northwich Victoria FC (2009 – 2012)
 • Người chỉ đạo đội hình 1 – Airbus UK Broughton FC (2012 – 2016)
 • Huấn luyện viên học viện của U19 - Wolverhampton Wanderers FC (2016 – nay)

Phát triển và Chuyển nhượng những cầu thủ. 

 • Bury FC
  • David Nugent.
  • Colin Kazim-Richards.
  • Paddy Kenny.
  • Chris Armstrong.
  • Jason Jarrett.
  • Chris Porter.
  • Simon Whaley.
  • Danny Swailes.
  • Michael Nelson.
  • Glyn Garner.
  • Andy Woodward.
 • Northwich Victoria.
  • Joe Byrom.
  • Jamie Mullan.
  • Jonathan D’Laryea.
  • Simon Grand.
  • Michael Aspin.
  • Harry Winter.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
tuyensinh@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn