Các bài tập chiến thuật (3v1/4v2/4v3)

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kiểm soát bóng 3v1

1. Kiểm soát bóng 3v1:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm. Cầu thủ chuyền hỏng mất bóng sẽ nhận lại nhiệm vụ phòng ngự của cầu thủ cắt được bóng. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn