VIII.4 Kỹ thuật dẫn bóng - Rê dắt & Động tác giả

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

4.6. Kéo bóng qua sau chân trụ và dẫn bóng đổi hướng vào trong:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kéo bóng ngược lại là một cách xoay hữu dụng khi cầu thủ không có nhiều khoảng trống để triển khai. Đặt một chân lên trên đỉnh quả bóng và giữ, vê bóng ngược về qua sau gót chân trụ và chuyển hướng ngược lại. Kết thúc bằng sút cầu môn.

4.7. Kéo vê bóng hình chữ V:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.

4.8. Vê bóng bằng gầm, đổi hướng liên tục bằng hai chân:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kỹ thuật này là cách xoay hữu dụng khi cầu thủ không có nhiều khoảng trống và muốn lừa đối phương về một hướng rồi đi về hướng còn lai. Đặt một chân lên đỉnh quả bóng và giữ; vê bóng ngang trước mặt rồi dùng chân còn lại kéo bóng một lần nữa sau gót chân trụ; đi về hướng ngược lại. Kết thúc bằng sút cầu môn

4.9. Đảo chân qua bóng:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kỹ thuật này là cách di chuyển rê dắt, hoặc động tác giả; mà trong bóng đá được sử dụng để lừa cầu thủ phòng ngự đối phương nghĩ là cầu thủ đang cầm bóng sẽ di chuyển vào hướng mà cầu thủ này không chủ đích đi vào. Kết thúc bằng sút cầu môn.

4.10. Vê bóng liên tục phải, trái bằng hai chân:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kỹ thuật này là cách di chuyển rê dắt, hoặc động tác giả; mà trong bóng đá được sử dụng để lừa cầu thủ phòng ngự đối phương nghĩ là cầu thủ đang cầm bóng sẽ di chuyển vào hướng mà cầu thủ này không chủ đích đi vào. Kết thúc bằng sút cầu môn.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn