XII. Tâm lý (Vòng phản ánh tâm lý của HLV qua mô hình GIBBS & Phản ánh lâm sàng tâm lý của cầu thủ qua qua mô hình tự đánh giá)

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

1. Giới thiệu tổng quan

Các chương trình cộng đồng về nhận thức sức khỏe tâm lý, với những chứng cứ khoa học rõ ràng, đang ngày càng được mở rộng trong lĩnh vực thể thao, dẫn đến yêu cầu phát triển trong nhiều khía cạnh như: nội dung về chương trình sức khỏe tâm thần, cách thiết kế và đo lường, phương pháp giảng dạy, vận dụng lý thuyết, và cách tiếp cận đánh giá trong thể thao.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn