X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

2.5 Chùng chân (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân dưới/Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân dưới, giảm sự thiếu cân bằng sức mạnh giữa hai chân; cải thiện hiệu quả chạy, phòng tránh chấn thương thân dưới; xây dựng nền tảng cho việc phát triển thể chất (sức mạnh, tốc độ…) nhằm tăng hiệu suất thi đấu; tăng cường cơ bắp, phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Thẳng lưng, bắt đầu bằng cả 2 chân/Đặt 1 chân lên phía trước và gập 2 đầu gối/Hạ hông xuống/Chân trước thu về/Giữ chắc thân trên/ Mắt nhìn thẳng về phía trước.

2.6 Squat (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân dưới/Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh đồng thời phòng tránh chấn thương thân dưới; cải thiện hiệu quả kỹ năng chạy và bật nhảy; xây dựng nền tảng cho việc phát triển thể chất (sức mạnh, tốc độ…) nhằm tăng hiệu suất thi đấu; tăng cường cơ bắp, phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Thẳng lưng, ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước, chân mở rộng hơn so với hông/Hạ mông và đầu gối xuống (giống như ngồi)/Dồn trọng lượng lên đều hai chân/Giữ lưng thẳng trong khi hạ thấp, nửa trên không nghiêng quá/Đầu gối cùng một đường với mũi chân/Di chuyển toàn bộ cơ thể cùng lúc/Mắt nhìn thẳng về phía trước.

2.7 Kéo xô với máy (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân trên/Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân trên, tăng cường cơ bắp, phòng tránh chấn thương thân trên; phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Tay mở ngang vai/Ưỡn ngực/Đặt áp lực lên cả hai chân/Nhìn lên trên/Thân trên nghiêng về phía sau/Kéo gập khủy tay xuống/Để thanh kéo chạm vào ngực trên/Giữ vai kéo xuống.

2.8 Kéo lưng với dây Trx (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân trên/ Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân trên, tăng cường cơ bắp, phòng tránh chấn thương thân trên; phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Cơ thể thẳng hàng từ mắt cá chân tới vai/Giữ chắc cơ mông và cơ bụng/Ưỡn ngực/Siết cơ vai và kéo khủy tay ra sau/Hạ vai xuống/Đầu thẳng hàng với cơ thể.

2.9 Ke (khởi động)
Mục đích: Ổn định trọng tâm/Phát triển sức mạnh trọng tâm/Kiểm soát tổng quát cơ thể.
Mục tiêu: Nâng cao sức mạnh tổng quát cơ thể phục vụ thi đấu và trở nên hiệu quả hơn trên mỗi chuyển động (chạy, bật nhảy, sút,…) phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Ngả khung chậu ra sau/Khủy tay dưới vai/Bụng hướng vào trong/Cơ thể thẳng hàng và giữ chắc.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn