X.1 Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

1.5. Bò kiểu Cua:
Mục đích: Củng cố khả năng chuyển động của cơ thể/ tăng cường sức mạnh cơ thể/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS) và khả năng vận động của toàn cơ thể, phát triển vùng trọng tâm.
Yêu cầu: Di chuyển từng bước nhỏ, chân nọ tay kia, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể để thẳng người.

1.6. Lộn về phía trước kiểu Parkour:
Mục đích: Học cách ngã và hấp thụ lực/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (Khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), học cách ngã và hấp thục lực khi thi đấu, kiểm soát cơ thể, không sợ lăn lộn.
Yêu cầu: Bàn tay trước, khuỷu tay, vai và lưng/Ngã một cách thông minh, lăn lộn/Hấp thụ lực vào trong cơ thể.

1.7. Đẩy xe cút kít (2 người phối hợp):
Mục đích: Tập luyện cho vùng trọng tâm, điều khiển cơ thể, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển vùng trọng tâm và khả năng điều khiển cơ thể.
Yêu cầu: Thẳng người, căng cơ bụng, đồng đội giữ 2 cổ chân, sử dụng lực của tay để di chuyển tiến lên phía trước.

1.8 Căng cơ hông
Mục đích: Phòng tránh chấn thương, phạm vi mở của khớp, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (căng cơ).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), duy trì và mở rộng phạm vi mở của khớp, phòng tránh chấn thương lâu dài.
Yêu cầu: Một chân quỳ gối xuống đất, chân còn lại vươn ra xa, thân trên thẳng và ấn hông xuống càng sâu càng tốt.

1.9. Căng cơ háng
Mục đích: Phòng tránh chấn thương, phạm vi mở của khớp, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (căng cơ).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), duy trì và mở rộng phạm vi mở của khớp, phòng tránh chấn thương lâu dài.
Yêu cầu:Mở rộng cả hai chân, duỗi thẳng, thẳng người, tay đặt sau mông sát người, giữ vững tư thế.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn