THỂ CHẤT (KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN/FMS & KỸ THUẬT CĂN BẢN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH)

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn