KHỐNG CHẾ BÓNG

Giáo án huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập tâng bóng tĩnh - cấp độ 3

Các nội dung và yêu cầu cụ thể của bài tập tâng bóng tĩnh - cấp độ 3

2.3. Tâng bóng tĩnh-Cấp độ 3:

823a

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn