PVF Office
+84 221 3737 087
Mail info
info@pvf.com.vn
Work time
Mon.-Fri.(09:00 - 18:00)
Văn phòng PVF
Thôn Sở Đông, X. Long Hưng
H. Văn Giang, Hưng Yên

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
tuyensinh@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn