THỂ CHẤT

Giáo án huấn luyện nền tảng

X.1. Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

1.4. Nhảy kiểu Ếch:

Mục đích:
Tiếp đất bằng tay/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu:
Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển khả năng phối hợp vận động giữa tay và chân, tránh tâm lí sợ mất thăng bằng khi di chuyển.

Yêu cầu:
Thu người lại, nhảy về phía trước, tay chống xuống đất tiếp đất trước chân.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn