X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập squat tĩnh với bóng nặng (khởi động)

2.10 Squat tĩnh với bóng nặng (khởi động)
Mục đích: Vui vẻ/ Kỹ thuật Squat/Tinh thần chiến thắng.
Mục tiêu: Duy trì tư thế squat chính xác, phát triển tinh thần đồng đội, thêm vào đó yếu tố vui vẻ trong buổi tập.
Yêu cầu: Giống kỹ thuật squat đã trình bày/Duy trì tư thế ngồi squat xuyên suốt bài tập/Chuyền bóng trong khi duy trì cùng tư thế.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn