X.1 Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập tập luyện linh hoạt cho khớp hông

1.1. Tập luyện linh hoạt cho khớp hông
Mục đích: Tăng cường sự linh hoạt/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Phát triển khả năng vận động của hông, khớp và củng cố các kỹ năng chuyển động căn bản (FMS).
Yêu cầu: Quỳ một gối xuống đất rồi đưa chân còn lại lên trước; tiếp tục quỳ và di chuyển. Thân trên thẳng, hướng về phía trước.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn