X.1 Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Cua

1.5. Bò kiểu Cua:
Mục đích: Củng cố khả năng chuyển động của cơ thể/ tăng cường sức mạnh cơ thể/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS) và khả năng vận động của toàn cơ thể, phát triển vùng trọng tâm.
Yêu cầu: Di chuyển từng bước nhỏ, chân nọ tay kia, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể để thẳng người.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn