X.1 Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập lộn về phía trước kiểu Parkour

1.6. Lộn về phía trước kiểu Parkour:
Mục đích: Học cách ngã và hấp thụ lực/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (Khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), học cách ngã và hấp thục lực khi thi đấu, kiểm soát cơ thể, không sợ lăn lộn.
Yêu cầu: Bàn tay trước, khuỷu tay, vai và lưng/Ngã một cách thông minh, lăn lộn/Hấp thụ lực vào trong cơ thể.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn