X.1 Kỹ thuật chuyển động cơ bản/FMS

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy xe cút kít (2 người phối hợp)

1.7. Đẩy xe cút kít (2 người phối hợp):
Mục đích: Tập luyện cho vùng trọng tâm, điều khiển cơ thể, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển vùng trọng tâm và khả năng điều khiển cơ thể.
Yêu cầu: Thẳng người, căng cơ bụng, đồng đội giữ 2 cổ chân, sử dụng lực của tay để di chuyển tiến lên phía trước.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn