ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Học viên PVF tập luyện giữa dịch Covid-19

Nhờ chủ động kiểm soát và hạn chế nghiêm ngặt việc ra vào từ hơn 1 tháng qua nên hoạt động tập luyện của học viên PVF thời gian này không có nhiều xáo trộn.
Hôm nay chúng ta cùng xem một bài tập dứt điểm vô lê của học viên PVF sinh năm 2007, 2008.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn