Bác sĩ PVF chia sẻ về chuyện điều trị hồi phục chấn thương cho cầu thủ

Chia sẻ của BS Choi Ju Young, PVF về công việc hỗ trợ cầu thủ điều trị phục hồi chấn thương.

 Xem video tại đây

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn