Những ngày này, PVF cũng như nhiều cơ sở khác đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên, học viên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tinh thần chủ động và lạc quan là điều dễ nhận thấy ở mỗi người PVF.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn