KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG

Được tạo nên bởi cầu thủ PVF

Bài tập nhỏ chống bóng bổng của học viên PVF (P2)

Chống bóng bổng là một trong các kỹ năng cần thiết và quan trọng với thủ môn. PVF giới thiệu một bài tập nhỏ chống bóng bổng của học viên PVF.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn