05 players, grown-up from PVF, who are called-up to Vietnam U22 in the second phase of July

Ngày cập nhật24/07/2019

Comparing to the short period calling-up recently, the number of players in Vietnam U22 National team increase to 26 players, within 15 out of 18 players, who was called-up for short period last time, are called-up again this time. The others are new faces and also there are some players used to wear the shirt of Vietnam U22 national team.

Remarkably, in the list for this time, the presence of midfielder Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam club), who is 19 years old and grown-up from PVF, he is evaluated having potentials and talents. However, until participating in Quang Nam Club recently, Hồng Sơn can find his own foothold and impress scouter of Vietnam U22 National team

Besdide Hồng Sơn, 04 other players, graduated from PVF, are also called-up including: Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến FC); Nguyễn Vũ Tín (Sài Gòn FC) và thủ môn Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng).

hong son

Nguyễn Hồng Sơn. Photo: VPF

Ngoc Bao

Lê Ngọc Bảo. Photo: Việt Hoàng/Phố Hiến FC

Trong Long

Nguyễn Trọng Long (blue).

Van Bieu

Phan Văn Biểu goalkeeper.

Vu Tin

Nguyễn Vũ Tín (yellow).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *