and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. 1. Giới thiệu về huấn luyện kỹ thuật - Trung tâm PVF

1. Giới thiệu về huấn luyện kỹ thuật

Ngày cập nhật23/01/2024

Mục tiêu

Khả năng kiểm soát trái bóng là nền tảng cho mọi mặt của trận đấu và là động lực cho các cầu thủ trẻ bởi vì các em thấy thoải mái với quả bóng. Khả năng kiểm soát trái bóng là chìa khóa cho mọi kỹ năng khác, và tâng bóng là một cách rất tốt để phát triển khả năng kiểm soát trái bóng, biến quả bóng thành người bạn và cảm thấy tự tin hơn.

Nói một cách tổng quát, để thành thạo các kỹ năng kỹ thuật thì không quá khó, nhưng để thực hiện các kỹ năng kỹ thuật đó trong các điều kiện thi đấu khác nhau thì mới thật sự khó.

Trong bóng đá nền tảng, các kỹ thuật căn bản được chia thành 04 nhóm sau đây:

  • Khống chế bóng.
  • Chuyền nhận bóng.
  • Dẫn bóng.
  • Dứt điểm.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *