Đinh Hoàng Long

Chuyên viên Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng thể thao

Sinh năm: 1998

Bằng cấp/chứng chỉ:
Cử nhân vật lý trị liệu-phục hồi chức năng tại Trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
Chứng chỉ hành nghề Vật Lý Trị Liệu-Phục Hồi Chức Năng Bộ Y Tế Việt Nam

Sự nghiệp:
2021-2022 : Chuyên viên vật lý trị liệu-phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn