Adrien Diouf

Trưởng BP Vật lý trị liệu 

Sinh năm: 1992
Trình độ:
Cử nhân Vật lý trị liệu thể thao
Thạc sĩ về Sức mạnh và Hiệu suất
Chứng chỉ của Úc về Trị liệu thao tác
Chứng chỉ của châu Âu về Vật lý trị liệu thể thao
Sự nghiệp huấn luyện:
Câu lạc bộ bóng đá/Học viện bóng ném trẻ Red Star

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn