Marie Heulin

Chuyên viên Vật lý trị liệu

Sinh năm: 1990
Trình độ:
Bằng vật lý trị liệu cơ bản Kine
Bằng chuyên gia nghiên cứu về cách vận hành cơ học của cơ thể cấp bởi tổ chức Kinesport
Bằng tổ chức ITMP
Bằng thạc sĩ vật lý trị liệu Lyon I
Thạc sĩ tâm lý

Sự nghiệp huấn luyện:
Chuyên viên Vật lí trị liệu ở trung tâm Kine-sport
Chuyên viên vật lý trị liệu đội bóng rổ RAC
Chuyên viên vật lý trị liệu tại INSEP
Chuyên viên vật lý trị liệu, ngăn ngừa chấn thương P2P

 

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn