Lê Cao Cường

Trưởng Bộ phận Thể Lực & Khoa Học Thể Thao

Bằng cấp
Thạc sĩ Nghiên cứu Khoa Học Thể Thao, ĐH Edith Cowan, Úc
Cử Nhân Khoa Học Thể Thao, ĐH Murdoch, Úc
Chứng chỉ Dinh Dưỡng Thể Thao, The Health Science Academy
Kinh nghiệm
Trưởng BP Thể Lực & Khoa học thể thao, 2021
HLV Thể Lực, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, 2019 – 2021
HLV Thể Lực, Trung tam thể thao Viettel, 2018 – 2019

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn