VIII. Kỹ thuật kiểm soát bóng

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

MỤC TIÊU

Khả năng kiểm soát trái bóng là nền tảng cho mọi mặt của trận đấu và là động lực cho các cầu thủ trẻ bởi vì các em thấy thoải mái với quả bóng. Khả năng kiểm soát trái bóng là chìa khóa cho mọi kỹ năng khác, và tâng bóng là một cách rất tốt để phát triển khả năng kiểm soát trái bóng, biến quả bóng thành người bạn và cảm thấy tự tin hơn.

Nói một cách tổng quát, để thành thạo các kỹ năng kỹ thuật thì không quá khó, nhưng để thực hiện các kỹ năng kỹ thuật đó trong các điều kiện thi đấu khác nhau thì mới thật sự khó.

Trong bóng đá nền tảng, các kỹ thuật căn bản được chia thành 04 nhóm sau đây

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn