CHUYỀN NHẬN BÓNG

Giáo án huấn luyện nền tảng

3.1. Mục tiêu và yêu cầu:

Mục tiêu: Mục tiêu cơ bản cuối cùng của chuyền bóng là làm sao đưa bóng đến được đồng đội. Đây là một phần thiết yếu của chơi bóng tập thể. Là cốt lõi của trận đấu, chuyền bóng cho phép một đội bóng thực hiện những mục tiêu sau: Giữ quyền kiểm soát bóng; Tổ chức tấn công; Thay đổi hướng chơi; Phản công; Thực hiện các đường chuyền cuối cùng, đường chuyền quyết định.
Yêu cầu: Chuyền ngắn và dài chính xác. Phụ thuộc vào tình huống để tính toán lực chuyền cần thiết. Kỹ thuật chạm bóng khi chuyền quyết định đến kết quả của đường chuyền. Ví dụ: lòng trong (chuyền ngắn); mu (chuyền dài) và má ngoài (xoáy).

3.2. Khống chế & Chuyền ngắn (Lòng trong)

Mục đích:
Khống chế bóng & Chuyền ngắn.
Mục tiêu:
Phát triển kỹ thuật tiếp xúc bóng (Khống chế bóng); nâng cao hiệu quả của chuyền ngắn.

Yêu cầu:
Quan sát xung quanh (liếc qua cả 2 vai) trước khi nhận bóng sẽ nâng cao nhận thức không gian; giúp cải thiện và nâng cao nhận thức trong khi thi đấu. Chân không được đứng tĩnh tại chỗ; trụ nhấc gót lên khỏi mặt đất đồng thời nhấp nhấp đều 2 chân để nâng cao khả năng đọc tình huống và dự đoán đồng thời điều chỉnh cơ thể phù hợp với đường chuyền đến.
Khống chế và chuyền ngược lại bằng lòng trong của cùng một chân đang sử dụng.

3.3. Khống chế & Chuyền ngắn (Phối hợp khống chế một chân, chuyền chân còn lại):

Mục đích: Khống chế bóng & Chuyền ngắn.
Mục tiêu: Phát triển kỹ thuật tiếp xúc bóng (Khống chế bóng); nâng cao hiệu quả của chuyền ngắn.

Yêu cầu: Quan sát xung quanh (liếc qua cả 2 vai) trước khi nhận bóng sẽ nâng cao nhận thức không gian; giúp cải thiện và nâng cao nhận thức trong khi thi đấu. Chân không được đứng tĩnh tại chỗ; trụ nhấc gót lên khỏi mặt đất đồng thời nhấp nhấp đều 2 chân để nâng cao khả năng đọc tình huống và dự đoán đồng thời điều chỉnh cơ thể phù hợp với đường chuyền đến. Khống chế bằng lòng trong và dùng chân còn lại chuyền bóng cũng bằng lòng trong.

3.4. Khống chế & Chuyền ngắn (Khống chế má ngoài và chuyền bằng lòng trong):

Mục đích: Khống chế bóng & Chuyền ngắn.
Mục tiêu: Phát triển kỹ thuật tiếp xúc bóng (Khống chế bóng); nâng cao hiệu quả của chuyền ngắn.

Yêu cầu: Quan sát xung quanh (liếc qua cả 2 vai) trước khi nhận bóng sẽ nâng cao nhận thức không gian; giúp cải thiện và nâng cao nhận thức trong khi thi đấu. Chân không được đứng tĩnh tại chỗ; trụ nhấc gót lên khỏi mặt đất đồng thời nhấp nhấp đều 2 chân để nâng cao khả năng đọc tình huống và dự đoán đồng thời điều chỉnh cơ thể phù hợp với đường chuyền đến. Khống chế bằng má ngoài và chuyền bằng lòng trong của cùng một chân đang sử dụng.

3.5. Khống chế & Chuyền ngắn (Giả sút, khống chế bóng qua sau gót chân trụ và chuyền):

Mục đích: Khống chế bóng & Chuyền ngắn.
Mục tiêu: Phát triển kỹ thuật tiếp xúc bóng (Khống chế bóng); nâng cao hiệu quả của chuyền ngắn.

Yêu cầu: Quan sát xung quanh (liếc qua cả 2 vai) trước khi nhận bóng sẽ nâng cao nhận thức không gian; giúp cải thiện và nâng cao nhận thức trong khi thi đấu. Chân không được đứng tĩnh tại chỗ; trụ nhấc gót lên khỏi mặt đất đồng thời nhấp nhấp đều 2 chân để nâng cao khả năng đọc tình huống và dự đoán đồng thời điều chỉnh cơ thể phù hợp với đường chuyền đến. Giả sút, khống chế bằng lòng trong rồi đưa qua sau gót chân trụ theo hướng ngược lại. Sau đó dùng chân còn lại chuyền bằng lòng trong.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn