CHUYỀN NHẬN BÓNG

Giáo án huấn luyện nền tảng

3. Kỹ thuật chuyền nhận bóng

3.1. Mục tiêu và yêu cầu:

Mục tiêu: Mục tiêu cơ bản cuối cùng của chuyền bóng là làm sao đưa bóng đến được đồng đội. Đây là một phần thiết yếu của chơi bóng tập thể. Là cốt lõi của trận đấu, chuyền bóng cho phép một đội bóng thực hiện những mục tiêu sau: Giữ quyền kiểm soát bóng; Tổ chức tấn công; Thay đổi hướng chơi; Phản công; Thực hiện các đường chuyền cuối cùng, đường chuyền quyết định.
Yêu cầu: Chuyền ngắn và dài chính xác. Phụ thuộc vào tình huống để tính toán lực chuyền cần thiết. Kỹ thuật chạm bóng khi chuyền quyết định đến kết quả của đường chuyền. Ví dụ: lòng trong (chuyền ngắn); mu (chuyền dài) và má ngoài (xoáy).

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn