DỨT ĐIỂM

Giáo án huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập vê bóng bằng gầm, đổi hướng liên tục bằng hai chân

4.8. Vê bóng bằng gầm, đổi hướng liên tục bằng hai chân:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kỹ thuật này là cách xoay hữu dụng khi cầu thủ không có nhiều khoảng trống và muốn lừa đối phương về một hướng rồi đi về hướng còn lai. Đặt một chân lên đỉnh quả bóng và giữ; vê bóng ngang trước mặt rồi dùng chân còn lại kéo bóng một lần nữa sau gót chân trụ; đi về hướng ngược lại. Kết thúc bằng sút cầu môn

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn