X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập leo bậc (khởi động)

2.1 Leo bậc (khởi động)
Mục đích: Phối hợp vận động/Toàn thân khớp nối/Cơ thể tạo thành một đường thẳng.
Mục tiêu: Phát triển phối hợp vận động giữa tay và chân, nâng cao kỹ thuật và tính thẳng khi chạy, cải thiện hiệu quả khi thi đấu.
Yêu cầu: Đứng thẳng, Mắt hướng về phía trước, Đầu gối và ngón chân cùng nằm trên một đường thẳng. Dậm cả bàn chân lên hộp và đẩy lên. Mắt cá chân và tay thẳng hàng. Khi đẩy lên, bạn đánh tay lên quá đầu còn đầu gối còn lại sẽ cố định ở trên cao, hướng ra trước mặt. Kiểm soát chuyển động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Giữ thăng bằng trên một chân đến khi bài tập kết thúc.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn