X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập ngồi nhanh xuống bắt thanh đòn (khởi động)

2.2 Ngồi nhanh xuống bắt thanh đòn (khởi động)
Mục đích: Phối hợp vận động/Bổ trợ chuyển động cơ thể.
Mục tiêu: Phát triển tổng thể sự chuyển động của cầu thủ để hiệu quả hơn khi di chuyển cơ thể trên sân và không bị bó buộc, giảm nguy cơ chấn thương khi vận động ở trạng thái mở rộng cơ thể. Phát triển phối hợp vận động tay/chân.
Yêu cầu: Di chuyển từ từ (khởi động)/Hạ thanh tập và giang rộng tay cùng một lúc. Thanh tập phải được giữ nguyên vị trí. Nắm chặt thanh tập và ép cầu vai/Ưỡn ngực/Nhìn hướng về phía trước/Giữ thẳng tay cho tới khi kết thúc bài tập. Tư thế vững và chắc trong suốt quá trình vận động. Đầu gối và ngón chân thẳng hàng.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn