X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy vai một tay (khởi động)

2.3 Đẩy vai một tay (khởi động)
Mục đích: Kiểm soát cơ thể-trọng tâm/Phòng tránh chấn thương/ Khởi động cơ vai.
Mục tiêu: Phát triển sự ổn định chắc chắn của vai, giảm nguy cơ chấn thương vai, tăng sức mạnh cho khớp.
Yêu cầu: Toàn thân giữ chắc, chỉ có tay di chuyển/Thực hiện chậm và kiểm soát động tác/Thẳng lưng và không cúi người/Đẩy tay lên quá đầu/Mắt nhìn thẳng phía trước.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn