X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo vai với tạ đĩa (khởi động)

2.4 Kéo vai với tạ đĩa (khởi động)
Mục đích:Phòng tránh chấn thương và Khởi động vai.
Mục tiêu:Phát triển sức mạnh thân trên, khởi động trước bài tập chính.
Yêu cầu: Toàn thân giữ chắc, chỉ có tay di chuyển/Thực hiện chậm và kiểm soát động tác/Thẳng lưng và không cúi người/Kéo sao cho vai hạ xuống và khủy tay hướng lên cao cho tới khi tạ chạm tới giữa ngực.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn