X.2 Kỹ thuật căn bản phục vụ phát triển sức mạnh

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

Xem nội dung hướng dẫn bài tập Ke (khởi động)

2.9 Ke (khởi động)
Mục đích: Ổn định trọng tâm/Phát triển sức mạnh trọng tâm/Kiểm soát tổng quát cơ thể.
Mục tiêu: Nâng cao sức mạnh tổng quát cơ thể phục vụ thi đấu và trở nên hiệu quả hơn trên mỗi chuyển động (chạy, bật nhảy, sút,…) phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Ngả khung chậu ra sau/Khủy tay dưới vai/Bụng hướng vào trong/Cơ thể thẳng hàng và giữ chắc.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn