cúp vô địch

thành tích

GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH NĂM VÔ ĐỊCH Á QUÂN NĂM Á QUÂN
Giải bóng đá Vô địch U13 Quốc Gia Việt Nam 3 2010, 2012, 2021 2 2011, 2018
Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc Gia Việt Nam 5 2012, 2013, 2017, 2020, 2023 4 2014, 2015, 2016, 2022
Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc Gia Việt Nam 4 2014, 2015, 2017, 2022 3 2013, 2016, 2019
Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc Gia Việt Nam 3 2015, 2020, 2021 1 2017