CHO THUÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hoạt động thể thao vì lợi ích cộng đồng và nâng cao sức khỏe

Cho thuê cơ sở vật chất

Bảng giá cho thuê sân bóng, sân tennis, địa điểm tổ chức sự kiện.

post website 01

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn