ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Cuộc đùa kỳ thú phiên bản PVF

Một vài hình ảnh các bạn U12 & U13 PVF nhà ta tham gia chơi Cuộc đua kỳ thú - Phiên bản học viên PVF ngày 26/08.


Học viên được phân chia làm 04 nhóm. Mỗi nhóm sẽ vượt qua 04 thử thách bao gồm: Đi tìm mật thư xung quanh các vị trí đã được Ban tổ chức sắp xếp, Đi tìm đồ vật, Đi tìm các cán bộ nhân viên PVF được chỉ định để thi thử thách khác nhau, Đi tìm và hái trái xoài to nhất làm quà tặng GĐKT.
Hoạt động tạo sân chơi thú vị đồng thời là cơ hội để học viên học cách làm việc nhóm và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với đồng đội và Trung tâm.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn