ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Cười thả ga với game ném bóng của học viên

Trò chơi vận động của học viên do Phòng khoa học thể thao tổ chức vừa giúp các em nâng cao sức khỏe, vừa giúp gắn kết tinh thần đồng đội.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn