ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Hồi em học lớp 5, hôm ấy đang học trong lớp, có thầy lên bảo có một trung tâm bóng đá về TP Quy Nhơn để tuyển sinh và hỏi có ai đăng ký đi thi không. Lúc ấy em giơ tay lên xin đi. Sau đó em được thầy dẫn xuống thành phố để đăng ký giấy vào thi.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn