ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Trước dịp bước vào năm học mới 2019-2020, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF đã triển khai lắp đặt một số biển bảng là các câu nói nổi tiếng, câu khẩu hiệu,..liên quan tới bóng đá. Đây là thay đổi nhỏ nhằm mang tới sức sống và tiếp thêm động lực cho học viên cố gắng, nỗ lực theo đuổi đam mê trái bóng tròn.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn