ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Theo kế hoạch sàng lọc thường niên tại PVF, 35 học viên sinh năm 2001 đến 2008 không đáp ứng được yêu cầu của PVF đã phải nói lời “tạm biệt” Trung tâm.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn