ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Từ bé, tôi đã ước mơ được vào một câu lạc bộ nào đấy. Mỗi khi tôi đi học về là tầm 4h30 chiều. Tôi có một công việc là quét sân nhưng tôi chỉ muốn trốn đi chơi bóng đá. Dù nắng hay mưa tôi vẫn đi đôi chân không giày. Có lúc tôi bị sưng chân nhưng vẫn trốn đi. Bạn tôi nhắc tôi là bạn hãy nghỉ ngơi đi cho hồi phục rồi đi đá. Nhưng tôi không thể giữ lòng đam mê của tôi được.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn