ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Từ ngày đặt chân vào PVF em thấy mọi thứ ở đây rất đẹp: Từ cơ sở vật chất tập luyện, sinh hoạt, học hành, những huấn luyện viên dầy kinh nghiệm giúp chúng em tập luyện để trở thành một cầu thủ bóng đá. Những thầy quản sinh dạy chúng em dọn phòng, lễ phép với người lớn. Những thầy cô ở trường dạy cho chúng em văn hóa. Mọi thứ rất là nhiều ở đây.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn