ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

14 tuổi, Hán Văn Lim đã có 11 năm ăn tập cùng trái bóng với chặng đường đầy thú vị. Bố em từng theo môn bóng ném và học trường đại học về thể thao.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn