10 năm với những nỗ lực, những khát khao và những bước tiến lớn, PVF đã chứng tỏ được vị thế của mình trong công tác đào tạo trẻ, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam. 10 năm, một chặng đường chưa đủ dài nhưng đã có ý nghĩa thật lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của PVF.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn