TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng nhân viên y tế

PVF tuyển dụng nhân viên y tế. Chi tiết vui lòng xem ở ảnh bên dưới.

nhan vien y te 01 01

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn