TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng vị trí Phụ trách Truyền thông

PVF tuyển dụng vị trí Phụ trách Truyền thông với các yêu cầu và mô tả cụ thể như sau

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn